OZON NEDİR?

 

Ozon, üç tane oksijen atomun birleşmesinden  oluşan bir kimyasal gazdır (O3). Ozon, havada  iki atomlu halde bulunan normal oksijene (O2) göre çok daha yüksek enerji taşıyan bir yapıya sahiptir.  Fırtınadan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında kendiliğinden oluşur ve hissedilebilir. Gökyüzünün derin maviliği ozondan gelmektedir. Oda ısısında renksiz olan ozon gazının kendine has bir kokusu vardır ve bundan dolayı ismi,

Yunanca "koklamak" manasına gelen ozein’den türetilmiştir. Güçlü okside etme özelliğinden dolayı etkili bir dezenfektasyon maddesidir. Tüm dünyada içme sularındaki mikropları öldürmek amacıyla arıtma tesislerinde güvenle kullanılmaktadır Ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilere  ozon terapi denilmektedir. Ozonun, birçok hastalığın tedavisinde olumlu etkileri görülmektedir. Bu yüz güldürücü sonuçlar bir seri tıbbi araştırma ve  yayın ile kanıtlanmış olmakla birlikte prensip olarak hastalıkların tedavisinde ozon, diğer tedavilere ek olarak uygulanır ve tamamlayıcı tedavi grubuna girer.Tıbbın doğası gereği, ozon da dahil olmak üzere uygulanan tedaviler her zaman kesin sonuç vadetmez . Ama ozon tedavisi ile hastanın genel durumunda iyileşme ve ağrılarında azalma yadsınamaz. Başarı, hastanın ve hastalığın durumuna bağlı olduğu gibi uygulanan doz,  yöntem ve sıklıkla da ilişkilidir.Ozon tedavisi, 16 ülkenin sağlık bakanlıkları tarafından onaylanmış bir tedavidir.Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’mızın kabul ettiği 15 adet geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamasından biridir.   

 

OZON TEDAVİSİ İLE VÜCUDUMUZDA HANGİ DEĞİŞİKLER OLUŞUR?

 • Alyuvarların (eritrositlerin) kılcal damarlardan geçişini hızlandırır.
 • Dokuların ve organların oksijenlenmesini artırır
 • Beyaz kan hücrelerinin (lökosit) oluşumunu artırır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyon hastalıklarına direnci artırır.
 • Virüs, bakteri  ve mantarları öldürür.  
 • Antioksidan sistemi çalıştırır, vücuttaki serbest radikallerin temizlenmesine yardımcı olur  
 • Yara iyileşmesini hızlandırır.
 • Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir. Ağrı kesici özellik gösterir.
 • Damarları yeniler, tansiyon düzenlenmesini sağlar.
 • Kan ve lenf sistemini temizler.
 • Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini artırır.                                                                   
 • Hormon ve enzim üretimini normale döndürür.
 • Metabolizmayı hızlandırır.
 • Kanın akışkanlığını arttırır
 • Detoks etkisi ile zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur
 • Efor kapasitesini arttırır
 • Yaşlanma karşıtı (antiaging) atki gösterir
 • Vücudun doğal ağrı kesicileri salgılamasına yardımcı olur
 • Birçok alerjinin tedavisinde yardımcıdır.

OZONUN TEDAVİDE KULLANILDIĞI HASTALIKLAR

 • Kireçleme : Diz, bel, boyun
 • Fibromiyalji: İltihapsız kas romatizması
 • Bel- boyun ağrısı, kas ağrısı, tendinit
 • Romatizmal hastalıklar :Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.
 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • İyileşmesi güç yaralar: Diyabetik ayak, bası yaraları
 • Dolaşım bozukluğu: Raynaud hastalığı, periferik arter hastalığı ,toplar damar yetersizliği, varis, tromboemboli
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Kronik stress
 • Viral hastalıklar ( Zona,uçuk, hepatit)
 • Allerjik hastalıklar, astım
 • Migren – baş ağrıları
 • Nörolojik Hastalıklar: Multiple sikleroz, alzheimer, parkinson , myotomi, muskuler distrofi, felç/inme, serebral palsi
 • Bakteriyel ve mantar hastalıkları
 • Kadın hastalıkları, cinsel sorunlar
 • Unutkanlık
 • Anti-aging
 • Detox
 • Uyku bozukluğu

 

 

OZON HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILMAZ

 1. Favizm: Alyuvarlarda G6PD-Glikoz 6 Fotfat Dehidrogenaz eksikliği.  Bakla bitkisi yiyince fenalaşma
 2. Kontrolsüz hipertiroidi : Tiroid bezlerinin fazla çalışması –Tirotoksikoz
 3. İleri derecede kansızlık (Anemi )
 4. Kanama-pıhtılaşma bozukluğu : Hemofili, kanama, vb
 5. Tekrarlayan pankreatid
 6. Yeni geçirilmiş kalp krizi ve beyin kanaması

OZON ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Ozon seansı ile ilaç tedavileri arasında en az 2 saat, şeker ve tansiyon ilaçları arası 4 saat süre olmalı
 • Günlük en az 2 litre su tüketimi detoks etkisini arttıracaktır
 • Alkol alımı ile ozon kürü arası en az 24 saat olmalı

OZON TEDAVİSİ KAÇ SEANS VE HANGİ ARALIKLARLA UYGULANMALI

Uygulanacak kişinin hastalığının olup olmamasına, hastalığının süresi ve şiddetine, anti-oksidan kapasitesine, ozon tedavisinden alınan cevaplara göre değişmekle beraber genelde 6-8 seanstan başlayıp yarası olan bir şeker hastasında 25-30 seansa kadar devam edebilmektedir. Ortalama 10-12 seanstır. Kür tamamlandıktan sonra aylık olarak idame dozları tavsiye ediyoruz. Her seans yaklaşık 30 dk sürmektedir. Uygulanacak yöntem ve kombinasyona göre süre değişebilir.

Gama –ppm ( µg/ml ) denen birimlerle dozluyoruz. Düşük, orta ve yüksek doz olarak 5-60 gama arası uygulanır. Tedavi ve yanıt konusunda en önemli unsurlardan biri doz ayarlamasıdır. Ezbere bir dozlama ve seans sayısından çok, hastanın günlük durumuna, bir önceki seanstan alınan yanıtına göre değişken ve dinamik bir protokol uygulanmalıdır. Klavuz olarak belirli uygulamalar olmakla beraber Uluslararası Madrid Deklarasyon’u genel kabul gören bir bildirgedir.       

 

OZON TERAPİNİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ

1-Major Yöntem (MAHT )(Major Auto HemoTherapy) 

En yaygın kullanılan bu metotta,  50-100 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilir. Kapalı sistemdir, yani kan hava ile temas etmez. Kontaminasyon riski en aza indirilir. Ozon kürünün her seansında uygulanır. Diğer tedaviler bu yöntemle kombine edilir.

 

 

2-Minor Yöntem: Kişiden alınan 2-5 cc kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde etkilidir. Ozon etkinliğinin daha uzun süreye yayılmasına yardımcı olur.

 

 

3-Eklem içine ve çevresine ozon gazı verilmesi:  Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.En çok diz içi ve çevresine uygulanır. Ağrı ve yangıda etkilidir. Yenilenme ve onarıma yardımcı olur. Tek başına da uygulanabilir.

4-Kas içi uygulama:    Ozon gazı direk olarak kas içine uygulanır. Ağrı kesici özelliği yanında spazm çözücü, ödem giderici ve tamir mekanizmalarını tetikleyici özelliği ile fibromiyalji gibi iltihapsız kas romatizması yanında birçok kas, bağ, tendon ve yumuşak doku rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.

 

 

5-Torbalama (poşetleme) yöntemi: Kol ve bacağın tamamı veya bir kısmı poşet içine alınır ve içine ozon gazı pompalanır. İltihaplı yaralarda, iyileşmeyan lezyonlarda etkilidir. Diyabetik ayak yaralarında majör yöntemlerle birlikte sıkça kullanılır. Yüksek doz ozon ile mikrop öldürücü ve yara temizleyici etki, düşük doz ile iyileşme ve yara kapanması hedeflenir.

                          

 

6-Serum fizyolojik (SF) ozonlama: Bazı kan sulandırıcılarını kullananlarda, kansızlık durumlarında, ilaç ve sitrat allerjisinde bu yöntem tercih edilir. Belirlenen miktardaki serum fizyolojik belli süre ve dozda ozanlanarak damar yolundan verilir. Statik ve dinamik uygulama yöntemi vardır

 

 

7-Subkutan uygulama; Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir 

8-Vücut Boşluklarına Ozon Gazı Verilmesi; Rektal- Makat yoluyla, burun, vajina ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilir. 

9-Ozonlanmış Ürünlerin Kullanılması; Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanır.

Bu uygulamalardan bir veya bir kaç yötemi hastamızın hastalığına göre seçilerek ve bilgilendirerek uygulamaktayız.